Jasnowidz i jasnowidzenie.

Temat: Gazeta Prawna - jak zalegalizować SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ -darmo!
...sąd administracyjny w Opolu skierował w tej sprawie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd wskazał, że takie wybiórcze, bo zależne od przeprowadzenia czynności proceduralnych z urzędu, działanie prawa wstecz, prowadzi do nieusprawiedliwionego, różnego traktowania podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej i jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego. LEGALIZACJA SAMOWOLI Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej: " ogrodzenie działki 5 tys. zł " dom jednorodzinny 50 tys. zł " budynki przeznaczone na cele rolne 25 tys. zł " duże domy wielorodzinne, hotele 200 tys. zł " obiekty przemysłowe, budynki sportu i rekreacji 200 tys. zł Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju obiektu i celu, jakiemu ma służyć oraz od jego kubatury. TK zgodził się z tą...
Źródło: babice.fora.pl/a/a,668.htmlTemat: spadek a dobudówka
W celu legalizacji tzn. samowoli budowlanej (Legalizacja następuje w trybie określonym w ustawie Prawo budowlane), będzie Pani musiała złożyć wniosek do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Legalizacja samowoli budowlanej wiąże się niestety z pewnymi kosztami: ZAPŁACISZ 5.000 zł. Jeśli na swojej działce postawiłeś: * Budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw. przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m związane z produkcją rolną lub uzupełniającą zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej . * Budynki gospodarcze parterowe, wiaty, altany, przydomowe...
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=63